Produkter og tjenester

SJAKTSYSTEMER

I korte trekk gir sjaktsystem forbedringer i transportering av tekstiler og avfall i bygg. Det er et arbeids- og kostnadseffektivt alternativ og gir klare hygieniske fordeler, sikrere drift og forbedret brannsikkerhet.

Bedrifter og institusjoner må ukentlig håndtere tonnevis av søppel. Bygninger uten avfallssjakt skaper logistikkutfordringer for håndtering av avfall. Søppel må transporteres manuelt ved bruk av heis eller trapper hvor søppelet også avgir lukt på veien, og med fare for opprevne søppelsekker. Ved mangelfull håndtering av avfall kan det også oppstå fare for bakterieflora. Sjaktsystem for tekstil gir mange av de samme fordelene og felles for denne transportmetode er at det er en unødvendig uhygienisk, treg og tungvint prosess.

Sjaktsystem for avfall er kort sagt en effektiv og hygienisk måte å håndtere avfall. Det er et rørsystem som transporterer avfall fra ønsket destinasjon til ønsket avfallsmottak. I avfallsmottaket er det ulike mulighet for sortering og håndtering. Sjaktluker, som er innkastpunkt for avfallet, kan levers med eller uten automasjon (bl.a. automatisk lås av luke). Standard leveranse på våre sjakter er sjakter med brannklassifisert EI 60. Vi kan også levere EI90 på forespørsel. Normal leveres sjaktrør i dimensjonene mellom 300 og 600 mm i diameter hvor strukturen hindrer at avfallsposer ikke setter seg fast. ATM prosjekterer, leverer og monterer sveisefire sjaktrør til alle våre prosjekter.

Avfallsteknisk Montasje AS leverer skreddersydde løsninger av høy kvalitet etter ønsker og behov. Vi har lang erfaring med totalleveranser til kontorbygg, hoteller, sykehus og sykehjem m.fl.

PRODUKTER

Sjaktluker

Vi produserer, leverer og monterer sjaktluker av høy kvalitet (rustfritt stål), med eller uten automasjon og innehar EI60 brannklassifisering som standard (kan også leveres med EI90). Våre luker gir også et estetisk blikk da konstruksjonen går i flukt med vegg.

Sjaktrør

Vi produserer, leverer og monterer sjaktrør av høy kvalitet (rustfritt stål). Standard dimensjoner er 300 – 600 mm i diameter. Alle våre sjaktrør er skreddersydde og sveisefrie.

Fraksjonsdeler

Vi produserer, leverer og monterer fraksjonsdeler av høy kvalitet (rustfritt stål). Vi spesialproduserer bi- og trisorter osv. etter ønske og behov.  Våre fraksjonsdelere er skreddersydde.

Mottakssentral

Vi produserer, leverer og monterer ønsket mottakssentral. Vi spesialproduserer karusell og andre løsninger for mottak av avfall eller tekstil med eller uten automasjon.

Kværner

Vi leverer og monterer avfalls- og papirkverner etter ønsker og behov. Ved behov tilbyr vi service og vedlikehold som tilleggstjeneste.

TJENESTER

Prosjektering

Produksjon

Teknisk montasje

Service

Drift/vedlikehold

Vi tilbyr alle former for montasjetjenester i forbindelse med våre leveranser, både mekanisk -og automasjon.

Vår kvalitetsbevisste produsent innenfor rør og sjakter produserer skreddersydde stålkonstruksjoner (sjakt, rør, fraksjonsdeler m.m.) for ATM. Fabrikken ligger i Bayern, Tyskland. De er en global aktør og anerkjent for høy kvalitet på deres produkter.

Vi tilbyr alle former for montasjetjenester i forbindelse med våre leveranser, både mekanisk -og automasjon.

Vi tilbyr alle former for teknisk service, både på egne leveranser og andre tilsvarende prosjekter. Vi kartlegger det enkelte prosjekts behov og utformer avtalene etter dette. Serviceavtalene avtales separat og vi dekker hele Norge med våre teknikere.

Vi har også en egen driftsavdeling som reparerer og fikser opp i feil og mangler , som oppstår i den daglige driften av anlegg.

KONTAKTINFORMASJON  atm logo

  Lillerudveien 68, 1454 Fagerstrand

  450 055 42

  post@atm-as.no

  to top

  opp